Trần nhôm tiêu âm, chống ồn tốt nhất

Chức năng bình luận bị tắt ở Trần nhôm tiêu âm, chống ồn tốt nhất
  Trần nhôm tiêu âm, chống ồn, cách âm tốt, không có hiện tượng âm thanh bị dội ngược gây chói tai. Không chỉ có…