Trần nhôm phòng khách 450


Thông số kỹ thuật

Trần nhôm bọc giả da

Kích thước : 450 X 450 mm

2344

 

e33

 

Hotline