Trần nhôm phòng khách 472

Thông số kỹ thuật

Kích thước : 472,5 X 472,5 mm

Độ dày : 0.7 mm

111

 

3332

21